Tillverkning av teak däck

Fastän vi idag kan erbjuda flera produkter är båtdäck i teak fortfarande vår huvudprodukt. Moderna teakdäck tillverkas med prefabriceringsmetoden. Detta sparar ovärderlig tid för båttillverkarna, eftersom det  är endast under själva installeringsprocessen som övriga yrkesgrupper inte har full tillgång till däcksområdet.

Tillverkningen av ett nytt teakdäck börjar med mallning av däcksytan. Med modern 3D-teknik scannas ytorna. Därefter förs filerna över till papper med hjälp av AutoCAD.  I det här skedet finns möjlighet för kunden att ta del av ritningarna och komma med önskemål om designen.                            Fanérmallar av däcksytorna körs ut med CNC-teknik. Mallarna läggs ut i produktionshallen, och snickarna tar vid.  Efter däckstillverkningen slipas alla delar maskinellt för att uppnå bästa möjliga resultat.

En kvalitetsgranskning görs, och därefter är däcket klart för leverans. Större teakdäck är uppdelade i  paneler för att underlätta transport och hantering. Teakdelarna kan lätt  fogas samman till ett enhetligt däck under installationsprocessen. Installationen kan göras med vakuumteknik, för att undvika skruvhål så långt som möjligt.

Instuktioner för installering av mindre teakdäck hittar du här

Vi utför också reparationer av gamla teakdäck. Se reparationer.