Vi vill vara bäst på teakdäck!

Scandinavian Teak Deck Ab grundades år 1998. Idag sysselsätter företaget ca 21 personer. Vår fasta verksamhetspunkt finns i Terjärv,  där  teakdäcksproduktionen sker i utrymmen på ca 4000 m2. Företagets vision är att bibehålla och stärka positionen som ett av världens
ledande företag inom fabrikation av teakdäck.

Våra kunders  förväntningar utgör riktlinjerna för verksamhetheten. Det nära samarbete vi har med flera av väldens mest ansedda båt tillverkare är ett erkännande till företagets pålitlighet som teakdäcksleverantör.

Verksamheten karakteriseras av en balansgångmellan modern industriell produktion och traditionellt hantverk. Trots att företagets produktion idag är delvis automatiserad förblir de anställdas snickarfärdighet fortfarande företagets viktigaste konkurrensfaktor.

 

Besöksadress:

Fabriksvägen 5

68700 Terjärv

Öppethållningstider:

Må- Fre 07.00 - 16.00

Telefon: 044 7235 401

info[a]stdeck.fi