Vi vill var bäst inom vårt område

Scandinavian Teak Deck Ab eftersträvar att tillverka teakdäck av bästa  möjliga kvalitet.                     
Genom ett utarbetat kvalitetssystem tryggas kvaliteten i företagets alla processer.

 

SCANDINAVIAN TEAK DECK KVALITETSPOLICY


Kvalitet för Scandinavian Teak Deck Ab innebär att i en positiv anda kunna tillverka och leverera teakprodukter
av högklassigt råmaterial till konkurrenskraftiga priser både nationellt och internationellt.

Tillsammans med vår personal som har stor branschkännedom, erfarenhet och flexibilitet, samt tillsammans
med pålitliga leverantörer kan vi uppfylla våra kunders förväntningar och önskemål. Hela vårt handlande och
kunnande skall användas för att ge förtroende inför vår omgivning.

Kvalitet är varje medarbetares ansvar. Vi strävar till att ständigt förbättra och utveckla vårt agerande gentemot
kunden. Det sker genom att upprätthålla personalens yrkeskunskaper och flexibilitet samt att alla har ett ”snickarförnuft”.