CNC tjänster

 

Vid framställning av däck till segelbåtar och megayachter spelar det traditionella hantverket fortfarande en stor roll. Vid serietillverkning av
mindre teakdäck framställs däcken med hjälp av CNC-apparatur. Scandinavian Teak Deck Ab utför även underleverantörs arbeten med
CNC .

CNC-anläggning