Nordens största leverantör av teakdäck

Vi tillverkar däck för båtindustrin men också för privatkunders behov. Vi finns i Österbotten där båtbyggarkonsten har långa traditioner.  Redan på 1500-talet byggdes ståtliga skepp i våra trakter. Idag byggs en stor del av alla finsktillverkade båtar just i Österbotten. Segelbåtarna som tillverkas i Jakobstadstrakten är av världsklass, vilket har lett till att det finns en enorm resurs av specialkunnande bland människorna i nejden. Även om produktionen idag är delvis automatiserad är personalens yrkesskicklighet vår främsta styrka.  Den breda erfarenhet våra kunniga hantverkare skaffat genom åren är oumbärlig när det gäller att uppfylla våra kunders önskemål.

Kvalitet

Scandinavian Teak Deck Ab eftersträvar att tillverka teakdäck av bästa  möjliga kvalitet.                                

Historia

Scandinavian Teak Deck grundades år 1998 och sysselsätter idag 21 personer.  Huvudkontoret finns i Terjärv, Österbotten. I början var verksamheten  inriktad på tillverkning och reparering av teakdäck och båtinredningar, men har sedan dess vuxit till att omfatta även försäljning av teakvirke och 3D-planeringstjänster. En viktig punkt i företagets historia var  när företaget år 2006 övertog teakdäckstillverkningen med tillhörande personal av Nautor's Swan.

Nyheter


Alternativa däcksmaterial

(15.01.2018)

SCANDINAVIAN TEAK DECK – NYHETER Läs mera

Marinedeck 2000 däcksmaterial

(10.11.2017)

Nu erbjuder vi även Marinedeck 2000 däcksmaterial av kork. Läs mera

Restaurering av båtluckor

(10.11.2017)

Vi utför nu också byte av akrylglas på gamla båtluckor. Läs mera

Hitta oss på Facebook